Οι βασικοί στόχοι

Οι συμμετέχουσες ΟΤΔ στο σχέδιο εμφανίζουν κοινά γεω-κτηνοτροφικά χαρακτηριστικά  και σημαντική παράδοση στον τομέα της νομαδικής μετακίνησης για τις ανάγκες της κτηνοτροφικής τους δραστηριότητας.

Οι βασικοί διακρατικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Ανάκτηση και αξιοποίηση των διαδρομών και του πολιτισμού της νομαδικής μετακίνησης ζώων για βοσκή.
  • Ανάκτηση και να αξιοποίηση των ομάδων μεταφοράς ζώων προς βοσκή που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρώπη, των βοοειδών στην Ιταλία, των αιγοπροβάτων στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία καθώς και των ταράνδων στη Λαπωνία.  Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο όπου να συνδέονται άμεσα με εκδηλώσεις, και  το σχεδιασμό ενός πρωτότυπου και καινοτόμου τρόπου μετακίνησης, ώστε να αποτελέσει  ένα εργαλείο επικοινωνίας και ανάπτυξης για την ποιότητα του αγροτικού τουρισμού.
  • Προώθηση και εμπορευματοποίηση πιθανών τουριστικών πακέτων: πολιτιστικού-ιστορικού τουρισμού, σχετικό με τις παραδόσεις, το περιβάλλον, τα τρόφιμα και το κρασί της κάθε περιοχής, τις θρησκευτικές παραδόσεις, απευθυνόμενο σε εξειδικευμένη ομάδα τουριστών όπως είναι οι νέοι οι  λάτρεις του αθλητισμού, της φύσης των δραστηριοτήτων.
  • Αξιοποίηση και προώθηση άλλων τυπικών και των παραδοσιακών δραστηριοτήτων σχετικά με τους τομείς αγρο-κτηνοτροφίας  και καλλιτεχνικής χειροτεχνίας.
  • Δραστηριότητες ανταλλαγών που αφορούν παραγωγικές τεχνικές και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.