Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του τοπικού σχεδίου σύμφωνα με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες επικεντρώνεται στον εντοπισμό και καταγραφή της νομαδικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η αναγνώρισή της περιοχής ως ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό.

Ειδικότερα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

  • Εντοπισμός του νομαδικού πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής και των χαρακτηριστικών του όπως εξελίχθηκε με το πέρασμα των ετών,
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής του νομαδικής πληθυσμού,
  • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με το νομαδικό πληθυσμό και τις συνήθειές τους,
  • Καταγραφή του νομαδικού λαογραφικού υλικού,
  • Προώθηση και προβολή των χαρακτηριστικών του νομαδικού πολιτισμού της περιοχής και διάδοση των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων,
  • Προώθηση της περιοχής ως ένα σημαντικό προορισμό αγροτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού,
  • Αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών του τουριστικού τομέα ως αποτέλεσμα της αύξησης του τουρισμού,
  • Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού και προώθηση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα,
  • Χαρακτηρισμός της περιοχής ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Νομαδικού Πολιτισμού της UNESCO,

Συνεργασία μεταξύ των γεωργών, των κτηνοτρόφων και των τοπικών φορέων έχοντας ως κοινό στόχο την προώθησης του τουρισμού.