Οι εταίροι που συμμετέχουν στο διακρατικό έργο είναι :

 • GAL Capofila SVI. R. MOLI. GAL  scrl, Ιταλία (Συντονιστής)

http://www.moligal.eu/

 • GAL ALTO TAMMARO TERRA DEI TRATTURI, Ιταλία

http://www.galtammaro.it/

 • GAL C.S.R. MARMO MELANDRO, Ιταλία

http://www.csrmarmomelandro.netsons.org/

 • GAL CONSORZIO GRAN SASSO VELINO, Ιταλία

http://www.galgransassovelino.it/

 • GAL LA CITTADELLA del SAPERE scarl, Ιταλία

http://www.lacittadelladelsapere.it/site/

 • GAL des MONTS d’ARDECHE, Γαλλία

http://www.vivre-monts-ardeche.fr/

http://www.parc-monts-ardeche.fr/

 • LAG TRIKALA DEVELOPMENT AGENCY – KENAKAP S.A., Ελλάδα (Εθνικός Συντονιστής)

http://www.kenakap.gr/

 • GAL GARGANO, Ιταλία

http://www.galgargano.it/

 • GAL ADEZOS, Ισπανία

http://adezos.es/

 • PRO RAIA, Πορτογαλία

http://pro-raia.pt/

 

Δικαιούχος πλην ΟΤΔ

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών

http://ee.uth.gr/