ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER – ΜΕΤΡΟ 421

Έργο Διακρατικής συνεργασίας

«Διαδρομές και Πολιτισμός της Νομαδικής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς »

“Routes and Civilization of Transhumance World Heritage”

 

Στα πλαίσια του σχεδίου διακρατικής συνεργασίας, οι ΟΤΔ σκοπεύουν, μέσα από διαδικασίες καταγραφικής απογραφής, να εντοπίσουν τα κοινά χαρακτηριστικά των περιοχών που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σχέδιο σχετικά με τη νομαδική κτηνοτροφία, τις διαδρομές που ακολουθούσαν οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να μεταφέρουν τα κοπάδια τους, αλλά και τις παραδόσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία εκπόνησης τοπικού σχεδίου ανάπτυξης προκειμένου να εντοπιστούν οι δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης της περιοχής, καθώς επίσης και την προβολή, προώθηση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο, μέσα από δράσεις παραγωγής υλικού προβολής, ιστοσελίδας και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Τα παραδοτέα του σχεδίου θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την ανάδειξη του νομαδικού πολιτισμού και της ανάπτυξης της περιοχής.

 

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 • Ανάκτηση και αξιοποίηση των διαδρομών και του πολιτισμού της νομαδικής μετακίνησης ζώων για βοσκή.
 • Προώθηση και εμπορευματοποίηση πιθανών τουριστικών πακέτων: πολιτιστικού-ιστορικού τουρισμού, σχετικό με τις παραδόσεις, το περιβάλλον, τα τρόφιμα και το κρασί της κάθε περιοχής, τις θρησκευτικές παραδόσεις, απευθυνόμενο σε εξειδικευμένη ομάδα τουριστών όπως είναι οι νέοι οι  λάτρεις του αθλητισμού, της φύσης των δραστηριοτήτων.
 • Αξιοποίηση και προώθηση άλλων τυπικών και των παραδοσιακών δραστηριοτήτων σχετικά με τους τομείς αγρο-κτηνοτροφίας  και καλλιτεχνικής χειροτεχνίας.
 • Δραστηριότητες ανταλλαγών που αφορούν παραγωγικές τεχνικές και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

 

Στο Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας συμμετέχει μία (1) Ελληνική Ο.Τ.Δ, η

Αναπτυξιακή Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. (Εθνικός Συντονιστής)

Επιπλέον, συμμετέχουν οι:

 1. GAL A.SVI.R. MOLI.GAL s.c.r.l., (Συντονίστρια Ο.Τ.Δ) – Ιταλία
 2. GAL ALTO TAMMARO Terra dei Tratturi scarl- Ιταλία
 3. GAL C.S.R. MARMO MELANDRO scar – Ιταλία
 4. CONSORZIO GAL GRAN SASSO VELINO scarl – Ιταλία
 5. GAL LA CITTADELLA del SAPERE scarl – Ιταλία
 6. GAL des MONTS d’ARDECHE – Γαλλία
 7. GAL GARGANO s.c.a r.l., – Ιταλία
 8. GAL ADEZOS Ισπανία
 9. GAL PRO RAIA Πορτογαλία

Καθώς και οι φορείς πλην Ο.Τ.Δ.:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  (Επιτροπή Ερευνών)