Σκοπός του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας είναι η ανάδειξη του Νομαδικού Πολιτισμού στην περιοχή του Ασπροποτάμου και η προετοιμασία για την υποβολή Φάκελου Υποψηφιότητας προς το ICOMOS (Πολιτιστικό Τμήμα της UNESCO), προκειμένου να αποκτηθεί το καθεστώς της Πολιτισμικής Περιοχής Παγκόσμιας Κληρονομιάς (World Heritage Cultural Landscapes) από την αντίστοιχη Επιτροπή της UNESCO. Η ανακήρυξη της ορεινής περιοχής του Ασπροποτάμου, ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO θα αποτελέσει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό, και συνεπώς θα επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη της περιοχής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί Ξενοδοχείο Ορφέας στη Καλαμπάκα, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00.

 

Πρόγραμμα ημερίδας

Ώρα

Θέμα

Ομιλητής

18:00 -18:20 Προσέλευση συμμετεχόντων
18:20 -18:30 Χαιρετισμός Σινάνης Χρήστος,  Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., Δήμαρχος Καλαμπάκας
18:30 -18:50 LEADER και Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας «Διαδρομές και Πολιτισμός της νομαδικής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς» Πάτρας Παναγιώτης,  Γεν. Δ/ντης της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
18:50 -19:10 Αναπτυξιακές προκλήσεις και προοπτικές της περιοχής Ασπροποτάμου με βάση τον  νομαδική πολιτιστική Κληρονομιά. Γούσιος Δημήτριος,  Καθηγητής του  Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
19:10 -19:30

Διάλλειμα καφέ

19:30 -19:50 Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Η Σύμβαση της UNESCO (2003) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα Δρίνης Ιωάννης,
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού,  Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δ/νση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
19:50 -20:10 Η δυναμική των μετακινούμενων συστημάτων εκτροφής Λάγκα Βασιλική, Γεωπόνος –Ζωοτέχνης, Καθηγήτρια στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ,του Τμήματος Ζωικής παραγωγής

Ράγκος Αθανάσιος,Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος MSc.,ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

20:10 -20:30 Multimedia απεικόνιση της Βλαχόστρατας, Διαδικασία καταγραφής και προβολής Φαρασλής Ιωάννης, Διδάκτορας του  Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κουζελέας Στυλιανός, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Bordeaux της Γαλλίας.

20:30 -20:50

Συζήτηση

20:50 – 21:30

Δείπνο – Μπουφές