Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα Ενημέρωσης και Διαβούλευσης με τίτλο: «Ημερίδα Προβολής του Νομαδικού Πολιτισμού», που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ), στο Ξενοδοχείο Ορφέας στη Καλαμπάκα, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00.

 

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο: «Διαδρομές και Πολιτισμός της Νομαδικής Παγκόσμιας Κληρονομιάς- Routes and Civilization of Transhumance World Heritage» που η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) υλοποιεί μαζί με άλλες εννέα Ομάδες LEADER του εξωτερικού (6 Ιταλικές, 1 Γαλλική, 1 Ισπανική και 1 Πορτογαλική), μέσω του προγράμματος LEΑDER, με την συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)2007-2013.

 

Στο ανωτέρω Διακρατικό Σχέδιο η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. συνεργάζεται με τις οποίες σκοπεύουν μέσα από διαδικασίες καταγραφικής απογραφής να εντοπίσουν τα κοινά χαρακτηριστικά των περιοχών τους στην νομαδική κτηνοτροφία, τις διαδρομές που ακολουθούσαν οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να μεταφέρουν τα κοπάδια τους, αλλά και τις παραδόσεις που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των ετών. Σε αυτές τις περιοχές ο νομαδικός πολιτισμός αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα το οποίο έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και σε συνδυασμό με τον αγροτουρισμό και τα τοπικά προϊόντα που επίσης ανθίζουν στις περιοχές αυτές μπορεί να τις αναδείξει σε σημαντικούς προορισμούς τουρισμού με επιπλέον θετικές επιπτώσεις στις οικονομίες τους.

 

Αρχικά ο κος Σινάνης Χρήστος,  Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., και Δήμαρχος Καλαμπάκας, εισαγωγικό χαιρετισμό.

Στην συνέχεια  κος Πάτρας Παναγιώτης,  Γεν. Δ/ντης της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε παρουσίασε τις δράσεις του Διακρατικού Σχεδίου LEADER:

 

Μετέπειτα ο κος Γούσιος Δημήτριος,  Καθηγητής του  Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανέπτυξε τις προτάσεις για τις «Αναπτυξιακές προκλήσεις και προοπτικές της περιοχής Ασπροποτάμου με βάση τον  νομαδική πολιτιστική Κληρονομιά».

 

Ακολούθησε διάλειμμα για καφέ και εν συνεχεία η εισηγήσεις συνεχίστηκαν με

 

Τον κο Δρίνη Ιωάννη, από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού,  Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δ/νση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που εισηγήθηκε περι της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Σύμβασης της UNESCO (2003) και την εφαρμογή της στην Ελλάδα.

 

Έπειτα η κα Λάγκα Βασιλική, Γεωπόνος –Ζωοτέχνης, Καθηγήτρια στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ,του Τμήματος Ζωικής παραγωγής και ο συνεργάτης της

κος Ράγκος Αθανάσιος, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος MSc., ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν την  δυναμική των μετακινούμενων συστημάτων εκτροφής, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά και πολιτισμικά.

 

Τέλος ο κος Φαρασλής Ιωάννης, Διδάκτορας του  Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο κος Κουζελέας Στυλιανός, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Bordeaux της Γαλλίας, παρουσίασαν την πρωτότυπη εφαρμογή της Multimedia απεικόνισης της Βλαχόστρατας, και την διαδικασία που ακολούθησαν για την καταγραφή των δεδομένων. Επίσης έγινε επεξήγηση της χρήσης της εφαρμογής.

 

Ακολούθησε συζήτηση με παρεμβάσεις των παρευρισκομένων. Την Ημερίδα παρακολούθησαν Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Καλαμπάκας, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Ασπροποτάμου, ο Δασάρχης Καλαμπάκας, οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής, Αγροτικοί και κτηνοτροφικοί Σύλλογοι, Κυνηγετικοί Σύλλογοι κ.α.