Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ), διοργανώνει Ημερίδα Eνημέρωσης και Διαβούλευσης με τίτλο: «Ανάδειξη του Νομαδικού Πολιτισμού στην περιοχή του Ασπροποτάμου», η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο –Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στα Τρία Ποτάμια Ασπροποτάμου, την Κυριακή 09 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο: «Διαδρομές και Πολιτισμός της Νομαδικής Παγκόσμιας Κληρονομιάς- Routes and Civilization of Transhumance World Heritage» μέσω του προγράμματος LEΑDER, με την συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)2007-2013.

 

Στο ανωτέρω Διακρατικό Σχέδιο η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ συνεργάζεται με άλλες εννέα Ο.Τ.Δ. του εξωτερικού (6 Ιταλικές, 1 Γαλλική, 1 Ισπανική και 1 Πορτογαλική) με τις οποίες σκοπεύουν μέσα από διαδικασίες καταγραφικής απογραφής να εντοπίσουν τα κοινά χαρακτηριστικά των περιοχών τους στην νομαδική κτηνοτροφία, τις διαδρομές που ακολουθούσαν οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να μεταφέρουν τα κοπάδια τους, αλλά και τις παραδόσεις που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των ετών. Σε αυτές τις περιοχές ο νομαδικός πολιτισμός αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα το οποίο έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και σε συνδυασμό με τον αγροτουρισμό και τα τοπικά προϊόντα που επίσης ανθίζουν στις περιοχές αυτές μπορεί να τις αναδείξει σε σημαντικούς προορισμούς τουρισμού με επιπλέον θετικές επιπτώσεις στις οικονομίες τους.

 

Πρόγραμμα ημερίδας
Ώρα Θέμα Ομιλητής
11:00 -11:15 Προσέλευση συμμετεχόντων
11:15 -11:30 Χαιρετισμός Σινάνης Χρήστος,  Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.,

Δήμαρχος Καλαμπάκας

11:30 -11:50 LEADER και Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας «Διαδρομές και Πολιτισμός της νομαδικής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς»  Πάτρας Παναγιώτης,  Γεν. Δ/ντης της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
11:50 -12:10 H  υποβολή του Φάκελου Υποψηφιότητας προς την UNESCO για το καθεστώς της Πολιτισμικής Περιοχής Παγκόσμιας Κληρονομιάς Λουκά Κωνσταντία, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου

 

12:10 -12:30 Αναπτυξιακές προκλήσεις και προοπτικές της περιοχής Ασπροποτάμου με βάση τον  νομαδική πολιτιστική Κληρονομιά. Γούσιος Δημήτριος,  Καθηγητής του  Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
12:30 -13:00 Συζήτηση

 

Η Ημερίδα είναι ανοιχτή προς το κοινό, προσκεκλημένοι είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Φορείς Διαχείρισης, Αγροτικοί και κτηνοτροφικοί Σύλλογοι, Ορειβατικοί Σύλλογοι καθώς και Τοπικοί και Πολιτιστικοί φορείς. Οι καλεσμένοι θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της προσπάθειας χαρακτηρισμού της περιοχής ως Πολιτισμική Περιοχή Παγκόσμιας Κληρονομιάς καθότι στο τέλος της Ημερίδας προβλέπεται χρόνος για συζήτηση στην οποία θα αναπτυχθούν προβληματισμοί και προτάσεις.